[Rozmiar: 50942 bajtĂłw]
www.sapowyrz.pl
Strona główna
Organizacja
- statut
- kierownictwo i pracownicy
- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne
- przetargi
- modyfikacje
- ogł‚oszenie o rozstrzygnię™ciu przetargu na dowozy
- ogł‚oszenie - zaproszenie do złożęnia oferty
- ogł‚oszenie o rozstrzygnię™ciu przetargu na dostarczenie węgla
Zapytanie ofertowe
- usł‚ugi BHP
- olej opałowy

[foto SAPO]

ul. Parkowa 6
89 - 300 Wyrzysk
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Szanowni Państwo!
W zwiÄ…zku z wejĹ›ciem w ĹĽycie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostÄ™pie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność przedstawić PaĹ„stwu podmiotowÄ… stronÄ™ Biuletynu Informacji Publicznej SamorzÄ…dowej Administracji Placówek OĹ›wiatowych w Wyrzysku.

Siedziba SamorzÄ…dowej Administracji Placówek OĹ›wiatowych mieĹ›ci siÄ™ w budynku basenu. Biuletyn zawiera i udostÄ™pnia dane podmiotu i informacje statutu prawnego oraz formy prawnej podmiotu, zasady funkcjonowania podmiotu, dziaĹ‚alnoĹ›ci budĹĽetowej i wspóĹ‚dziaĹ‚ania miÄ™dzy jednostkami oĹ›wiatowymi Gminy, obsĹ‚ugi administracyjno-ekonomicznej szkóĹ‚ i placówek oĹ›wiatowych, gospodarstw pomocniczych, zamówieĹ„ publicznych i dowozów uczniów do szkóĹ‚, dla których organem prowadzÄ…cym jest Gmina Wyrzysk.
Koszt utrzymania SAPO w 2006 roku to 4,42% subwencji oświatowej dla Gminy Wyrzysk na ten rok.

Strona opracowana przez:
SAPO WYRZYSK