[Rozmiar: 50942 bajtów]
www.sapowyrz.pl
Strona główna
Organizacja
- statut
- kierownictwo i pracownicy
- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne
- przetargi
- modyfikacje
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy
- ogłoszenie - zaproszenie do złożęnia oferty
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Danych Osobowych
w Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku

Bartosz Pawelczyk - e-mail: inspektor@rodo-krp.pl

Obowiązek informacyjny - SAP Wyrzysk
Strona opracowana przez:
SAP WYRZYSK