[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo

- kontakt
Gospodarka >>
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi

- modyfikacje
Gospodarka <-- Archiwum: 2006

Ważniejsze elementy gospodarki:
- obsługa finansowo-księgowo-organizacyjnych jednostek oświatowych;
- rozliczenie gminnych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
Planowane koszty dokształcania nauczycieli w 2006 roku w Gminie Wyrzysk:
§ Jednostka Oświatowa Plan na 2006 rok
4300 Zakup pozostałych usług 28 435,-

SP Wyrzysk 4 950,-
SP Osiek 5 000,-
SP Falmierowo 2 889,-
SP Kosztowo 2 233,-
SP Glesno 1 200,-
GM Wyrzysk 7 100,-
GM Osiek 1 850,-
PP-1 Wyrzysk 1 432,-
PP Osiek 1 781,-
4410 Podróże służbowe krajowe 303,-

SP Wyrzysk
SP Osiek
SP Falmierowo
SP Kosztowo
SP Glesno
GM Wyrzysk
GM Osiek
PP-1 Wyrzysk
PP Osiek 303,-
Razem 28 738,-
- zarządzenie 14 gminnymi lokalami mieszkalnymi dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, których plan finansowy na 2006 rok przedstawia się następująco:
Wydatki razem 37 700,-,-
w tym: zakup materiałów 400,-
zakup energii 19 700,-
zakup usług remontowych 10 000,-
zakup usług pozostałych 7 600,-
- wykonywanie remontów powyżej 6000 EURO w placówkach oświatowych gminy oraz przygotowywanie projektów remontów i prowadzenie dokumentacji obiektów;
- dowóz 650 uczniów i dzieci do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk (dzienny przebieg 542 km. Dowóz uczniów do szkół zapewniają:
- 3 autobusy gminne,
- 4 autobusy wynajęte,
-2 przyczepy osobowe ciągnikowa,
oraz komunikacja publiczna PKS (bilety miesięczne).)


Strona opracowana przez:
GROS Systemy Komputerowe