[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl

Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo i pracownicy

- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi >>

- modyfikacje

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy

- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018
02.07.2020 10.07.2020 godz 12:00 Ogłoszenie o zamówieniu usługi:
Data ogłoszeniaData zakończeniaNazwa

09.09.201924.09.2019 godz. 10:00Modernizacja pomieszcze? w budynku u?yteczno?ci publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku i przebudowa hali basenowej - remont ogólnobudowlany hali basenu i monta? rekuperatora na instalacji mechanicz
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

01.08.201909.08.2019 godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk i do szko?y podstawowej przy Specjalnym O?rodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

17.07.201926.07.2019 godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w ?ob?enicy i do szko?y podstawowej przy Specjalnym O?rodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

01.07.2019Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w ?ob?enicy i do szko?y podstawowej przy Specjalnym O?rodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

14.06.2019r.01.07.2019r. godz. 10:00Modernizacja (remont) pomieszcze? w budynku u?yteczno?ci publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

30.07.201817.08.2018 godz. 10:00Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymian? infrastruktury technicznej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

25.06.201803.07.2018 godz. 12:00dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych ?ob?enica i do szko?y podstawowej przy Specjalnym O?rodku Szkolno Wychowawczymw Jastrowiu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

06.04.201827.04.2018 godz.12.00 zmianaKlucz do kompetencji-wsparcie kszta?cenia ogólnego w Gminie Wyrzysk-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzetu ICT
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

20.03.2018r.04.04.2018r. godz. 10:00Klucz do kompetencji-wsparcie kszta?cenia ogólnego w Gminie Wyrzysk-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzetu ICT
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

04.12.201712.12.2017 godz. 12:00Dowóz dzieci do szko?y podstawowej przy Specjalnym O?rodku Szkolno Wychowawczym w Jastrowiu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

11.09.201719.09.2017 godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie gminy wyrzysk i Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych ?ob?enica
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

31.07.2017r.07.08.2017r. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie gminy wyrzysk i Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych ?ob?enica
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

06.07.2017r.14.07.2017r godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk i Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w ?ob?enicy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

29.04.201716.05.2017 godz. 10:00przebudow? hali basenowej - remont ogólnobudowlany hali basenu i monta? rekuperatora na instalacji mechanicznej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

06.07.2016r.13.07.2016r. godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

24.06.2016r.01.07.2016 godz. 13;00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

15.06.2016r.23.06.2016r. godz. 13:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

03.11.201510.11.2015 godz. 12:00Dostawy oleju opa?owego lekkiego L-1.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

01.06.201510.06.2015 godz. 13:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

19.05.2015r.28.05.2015r. godz. 13:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

03.10.2014r.10.10.2014r. godz. 12:00Dostawy oleju opa?owego lekkiego/L-1.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

03.10.2014r.10.10.2014r. godz. 12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

07.08.201414.08.2014r. godz.12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.07.201416.07.2014 godz. 9.00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

05.05.2014r.12.05.2014r. godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.04.2014r.16.04.2014r. godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

10.12.2013r.18.12.2013r. godz. 12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

25.09.2013r.04.10.2013r. godz. 12:00Dostawy oleju opa?owego lekkiego L-1.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

06.09.2013r.13.09.2013r. godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

30.08.2013r.06.09.2013r. godz. 11.00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

04.07.2013r.12.07.2013r. godz. 11:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

30.11.2012r.10.12.2012r. godz. 12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych na terenie Gminy Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

12.10.2012r., zm. 21.10.2012r.26.10.2012 godz. 12:00Dostawa oraz monta? komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach Rz?dowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

14.09.2012r.21.09.2012r. godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu protestuOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

27/08/201203/09/2012 godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu protestuOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

17.08.2012r.24.08.2012r. godz. 12:00Dostawy oleju opa?owego lekkiego/L-1.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

17.08.2012r.24.08.2012r. godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? na terenie Gminy Wyrzysk.
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu protestuOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

05.03.201212.03.2012 godz. 12:00Us?uga sprz?tania Szko?y Podstawowej w Osieku n/Not..
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

05.03.201212.03.2012 godz. 12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

31.10.2011r.14.11.2011r. godz. 12:00Zmiana sposobu u?ytkowania cz??ci poddasza w budynku gimnazjum w Osieku
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

30.08.201106.09.2011 godz.12:00Dowóz dzieci do szkó? dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.08.201116.08.2011 godz.12:00Zakup oraz dostawa materia?ów dydaktycznych na potrzeby szkó? na terenie Gminy Wyrzysk w ramach projektu pn. „TROSKA O WSZYSTKIE DZIECI JEST NASZ? MISJ?” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejski
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.08.201116.08.2011 godz.12:00Dowóz dzieci do szkó? dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.08.201116.08.2011 godz.12:00Us?ugi edukacyjne polegaj?ce na prowadzeniu zaj?? pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego - Troska o wszystkie dzieci jest nasz? misj?- w placówkach o?wiatowych, dla których organem prowadz?cym
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

11/07/201122/07/2011 godz. 12:00Dowóz dzieci do szkó? dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

06.07.201114.07.2011 godz.12:00Zakup oraz dostawa materia?ów dydaktycznych na potrzeby szkó? na terenie Gminy Wyrzysk w ramach projektu pn. „TROSKA O WSZYSTKIE DZIECI JEST NASZ? MISJ?” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejski
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

13.06.2011r.20.06.2011r godz. 12:00Us?ugi edukacyjne polegaj?ce na prowadzeniu zaj?? pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego - Troska o wszystkie dzieci jest nasz? misj?- w placówkach o?wiatowych, dla których organem prowadz?cym
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

03.06.2011r.17.06.2011r godz. 12:00Instalacja wody p. po?. Szko?y Podstawowej w Wyrzysku.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

26.04.2011r.11.05.2011r godz. 12:00Na dostawy oleju opa?owego lekkiego/L-1
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

26.04.2011r.11.05.2011r godz. 12:00Instalacja wody p. po?. Szko?y Podstawowej w Wyrzysku.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

14.02.2011r.22.02.2011r. godz. 12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

12.07.2010r.23.07.2010r. godz.12:00Dowóz dzieci do szkó? dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

01.04.2010r.12.04.2010r. godz. 12:00Dostawy oleju opa?owego lekkiego L-1
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

12.01.201020.01.2010 godz.12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

24.07.200910.08.2009r. godz.12:00Dowóz dzieci do szkó? dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

20.07.2009r.10.08.2009r. godz.12:00Wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i docieplenie ?cian oraz wykonanie elewacji budynku sceny sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

15.05.2009r.08.06.2009rWymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu protestuOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

10.03.2009r.18.03.2009r.Dostawy oleju opa?owego PN-C-96024 lekkiego/ L-1
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

10.03.2009r.31.03.2009r.Modernizacja instalacji grzewczej Szko?y Podstawowej w Kosztowie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.01.2009r.16.01.2009r. godz. 12:00Dostawa w?gla i koksu dla jednostek o?wiatowych dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

09.01.2009r.19.01.2009r. godz. 12:00Dostawy oleju opa?owego PN-C-96024 lekkiego/L-1

02/09/200823/09/2008 godz.12:00Wymiana pokrycia dachowego na nowe w Szkole Podstawowej w Kosztowie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

15/07/200825/07/2008 godz.12:00Dowóz dzieci do szkó? dla których organem prowadz?cym jest Gmina Wyrzysk
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

31.03.2008r.29.04.2008r. godz.12:00Remont,modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej w Wyrzysku
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

19.03.2008r.11.04.2008r. godz. 12:00Remont i wymiana pokrycia dachowego w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Not.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

12.03.2008r.04.04.2008r. godz. 12:00Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z p?yt warstwowych typu lekkiego
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

29.02.2008r.26.03.2008r. godz.12:00Remont, modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej w Wyrzysku

12.11.2007r.21.11.2007Dostawa oleju opa?owego PN-C-96024 lekkiego L-1
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu protestuOgłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

24.08.200710.09.2007Zakup i dostawa autobusu u?ywanego
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

07.08.200731.08.2007 godz. 12:00Dostawa oleju opa?owego lekkiego
ProtestyOgłoszenie o rozstrzygnięciu protestuStrona opracowana przez:
SAP WYRZYSK