[Rozmiar: 50942 bajtów]


www.sapowyrz.pl
Strona główna
Organizacja

- statut

- kierownictwo i pracownicy

- kontakt
Gospodarka
Praca
Zamówienia publiczne

- przetargi

- modyfikacje >>

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy

- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018

UWAGA !

Wyjaśnienia do zadanych pytań - Dowozy 2021
UWAGA !

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UWAGA !

Modyfikacja SWIZ i przedłużenie terminu składania ofert. "Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymiana infrastruktury technicznej"
UWAGA !

Modyfikacja SWIZ i przedłużenie terminu składania ofert. "Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymiana infrastruktury technicznej"
UWAGA !

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łobżenica i do szkoły podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczymw Jastrowiu

Pobierz plik.
UWAGA !

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łobżenica

Pobierz plik.
UWAGA !

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk z dnia 08.07.2014 r.

Pobierz plik.
UWAGA !

Modyfikacja SIWZ przetargu na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk ogłoszonego dnia 04.07.2013 r.

Pobierz plik.

e-mail: bernadeta.olszewska@sapowyrz.pl

Kontakt z jednostk± od poniedziałku do pi±tku w godzinach 7:30 - 15:30.
tel. 509-470-135
tel/fax (067) 286-26-11

Adres
Samorz±dowa Administracja Placówek w Wyrzysku
89-300 Wyrzysk, ul Parkowa 6

Strona opracowana przez:
SAP WYRZYSK