[Rozmiar: 50942 bajtów]
www.sapowyrz.pl
Strona główna
Organizacja
- statut
- kierownictwo i pracownicy
- kontakt
Gospodarka >>
Praca
Zamówienia publiczne
- przetargi
- modyfikacje
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dowozy
- ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie węgla
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie oleju
- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi BHP
- przetarg na przebudowe hali basenowej
Zapytanie ofertowe
- usługi kominiarskie
- usługi BHP
- olej opałowy 2018
- studia podyplomowe
- węgiel 2018
Ważniejsze elementy gospodarki:
- obsługa finansowo-księgowo-organizacyjnych jednostek oświatowych;
- rozliczenie gminnych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
Planowane koszty dokształcania nauczycieli w 2007 roku w Gminie Wyrzysk:
§ Jednostka Oświatowa Plan na 2007 rok
4300 Zakup pozostałych usług 40 000,-
SP Wyrzysk 8 555,-
SP Osiek 7 609,-
SP Falmierowo 3 232,-
SP Kosztowo 2 390,-
SP Glesno 1 251,-
GM Wyrzysk 9 601,-
GM Osiek 4 023,-
PP-1 Wyrzysk 1 688,-
PP Osiek 1 651,-
4410 Podróże służbowe krajowe 8 497,-
SP Wyrzysk 1 817,-
SP Osiek 1 616,-
SP Falmierowo 687,-
SP Kosztowo 508,-
SP Glesno 266,-
GM Wyrzysk 2 040,-
GM Osiek 854,-
PP-1 Wyrzysk 358,-
PP Osiek 351,-
Razem 48 497,-,-
- zarządzenie 14 gminnymi lokalami mieszkalnymi dla nauczycieli i innych pracowników oświaty;
- wykonywanie remontów powyżej 6000 EURO w placówkach oświatowych gminy oraz przygotowywanie projektów remontów i prowadzenie dokumentacji obiektów;
- dowóz 650 uczniów i dzieci do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk (dzienny przebieg 542 km. Dowóz uczniów do szkół zapewniając:
- 3 autobusy gminne,
- 4 autobusy wynajęte,
-2 przyczepy osobowe ciągnikowa,
oraz komunikacja publiczna PKS (bilety miesięczne).

Archiwum: 2006 rok

Strona opracowana przez:
SAP Wyrzysk